Navigace

CUBE DesignNa poptávku po rozšíření skladového prostoru pro podnik Ábelův Mlýn jsme vytvořili modul JustCUBE Design ve velikosti C. Pro lepší splynutí s okolím byly na pohledovou stranu instalovány svislé dřevěné prvky společně s nabarvením stěny. Pro možnost okamžitého využití byl nejdříve umístěn modul JustCUBE a za plného provozu předělán na JustCUBE Design

http://www.abeluvmlyn.cz